หจก.นิวบางปูค้าวัสดุก่อสร้าง Newbangpu Construction Materials Trading Ltd.,Part.

เกี่ยวกับเรา
หจก.นิวบางปูค้าวัสดุก่อสร้าง

ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2533 ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ จริงใจกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ประกอบกับความมุ่งมั่นต้ังใจในการให้บริการ ให้คำแนะนำ ตลอดจนส่งมอบสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในราคามิตรภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทางทีมงานมีความยินดีต้อนรับและพร้อมให้การบริการ รวมถึงขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะ

Scroll to Top